Langkau ke kandungan utama

Catatan

Tunjukkan catatan dari November, 2016
PEMIKIRAN MAQASID AL-SYARIAH ANWAR IBRAHIM.
Ketika menulis artikel mengenai isu Maqasid Al-Syariah , beberapa buah buku dan kitab telah saya rujuk. Oleh kerana artikel ini bersifat akademik maka, sebarang pandangan dan idea mesti mempunyai rujukannya dan bukan plagiat yang menjadi isu segelintir  sarjana mutakhir ini.  Diantara buku rujukan saya adalah tulisan Dato’ Seri Anwar Ibrahim  bertajuk Gelombang Kebangkitan Asia atau dalam bahasa asal ‘The Asian Renaissance’ terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.
Ternyata buku yang dihasilkan dengan gaya bahasa yang sangat jelas dan menarik telah memuatkan pandangan ulama’ terdahulu mengenai Maqasid Al-Syariah. Beliau memetik pandangan Imam Al-Ghazali, Ibrahim Ibn Musa Al-Syatiby, Imam Muhammad Abu Zahrah  dan para sarjana dan ulama’ terkemuka dalam membahaskan isu kontemporari umat hari ini. Aplikasi dalam menggunakan teks maqasid telah berjaya dicantumkan dengan konteks umat hari ini.
Ternyata pemikiran beliau sangat kehadapan, pada ketika kit…