Langkau ke kandungan utama

Catatan

Tunjukkan catatan dari Oktober, 2015

Tugasan Pengajian Islam Peringkat Sarjana di OUM.

METHODOLOGI PENULISAN SYARAH HADIS KITAB RIYADHUS SALIHIN OLEH  SYEIKH MUHAMMAD BIN SALIH AL-‘UTHAIMIN.
Oleh : Ahmad bin Kasim.
     Abstrak. Huraian atau syarah dalam ilmu hadis merupakan satu bidang yang sangat penting kini. Ini adalah kerana untuk  menghasilkan karya yang menepati dengan maksud sebenar matan hadis tersebut. Hanya individu yang memiliki keilmuan yang khusus sahaja yang mampu untuk menghasilkan sebuah  syarah hadis. Kekuatan integrasi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan lughah, tatabahasa, usul fiqh, sejarah dan asbab al- wurud hadis semuanya diperlukan bagi seseorang yang ingin mensyarahkan sesebuah hadis. Syarah hadis bukanlah satu bidang baru dalam tradisi keilmuan Islam, malah ianya telah bermula seawal kewafatan Rasululah saw dan telah dimulai dari zaman para sahabat  disambung oleh generasi demi generasi hingga kini. Sheikh Muhammad bin Salih Al-‘Uthaimin merupakan salah seorang ilmuan dalam bidang ilmu hadis kontemporari yang telah menghasilkan syarah hadis dari karya…

Tugasan Pengajian Islam Peringkat Sarjana di OUM

GAGASAN PEMIKIRAN SISTERS IN ISLAM (SIS) DAN ISU-ISU YANG MENIMBULKAN KONTROVERSI BERKAITAN AJARAN SERTA PEGANGAN ISLAM. 1.0PREMIS DASAR. Malaysia adalah sebuah negara yang subur dengan gerakan dakwah yang telah mewarnai lanskap keIslaman seawal tahun 70an lagi. Sarjana sejarah tempatan Muhammad (1997) menjelaskan gelombang dakwah Islamiah telah merubah citra dan pemikiran agama Islam dengan mencetuskan keaktifan organisasi dakwah masa itu dengan begitu agresif, asertif dan emotif menjaja idea Islam sebagai satu cara hidup. Idea Islam sebagai alternatif kepada sistem nilai dan ideologi sekular, serta Islam sebagai penyelesaian pelbagai masalah.
Gerakan dakwah menjadi semakin perlahan apabila musuh-musuh Islam yang mula menggugat dan menyusup masuk dari luar atas nama kebebasan  bersuara.  Inilah cabaran yang sedang melanda negara  mutakhir ini. Sarjana tempatan seperti Mohd Azizuddin (2002) menjelaskan dalam sesebuah negara yang mengamalkan pemerintahan sistem demokrasi kebebasan mengel…

Cabaran Undang- Undang Hudud di Malaysia

CABARAN UNDANG-UNDANG HUDUD UNTUK MENGHARUNGI SISTEM DEMOKRASI BERPARLIMEN DI MALAYSIA – SATU PERSPEKTIF.
Dato’ Hj Ahmad bin Kasim.[1]
PENDAHULUAN. Enakmen Kanun Jenayah Syariah II (Kelantan) 1993 pindaan 2015 atau disebut Undang-undang Hudud telahpun mendapat kelulusan Dewan Undangan Negeri Kelantan Darul Naim. Fasa kedua pula  akan disusuli dengan cadangan untuk meminda Akta Mahkamah Syariah (bidang Kuasa Syariah) 1965 Akta 355 di Parlimen  bagi membolehkan enakmen yang telah diluluskan itu dapat direalisasikan. Pindaan akta ini akan dicadangkan oleh parti PAS melalui Rang Undang-undang persendirian yang akan dibawa oleh  Presiden PAS sendiri selaku Ahli Parlimen Marang. Pindaan ini amat mustahak kerana had hukuman kini dalam Akta Mahkamah Syariah adalah sehingga tiga tahun penjara, denda tidak melebihi RM 5,000.00 atau maksimum enam kali  sebatan sahaja. Cadangan pindaan adalah untuk mengubah had hukuman yang menepati dengan hukum syarak, iaitu  hukuman memotong tangan apabila kesalaha…